ติดต่อเรา

ที่อยู่ :   ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถนนแสงชูโต
 

           ตำบลปากแพรกอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

           โทร 034-622411 034-516099


           โทรสาร 034-622411 034516099
                
                email : kanchanaburi@mol.go.th