รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ ‘กาญจนบุรี’

 

ร่วมพิธีวางพวงมาลา และ พิธี ถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว

 ๒๓ ตุลาคม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 2562

 

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล พัฒนาแม่น้ำคูคลอง ที่บริเวณสวนสาธารณะแก้มลิง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง

 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

Syndicate content