หลักธรรมาภิบาล

 

หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีลงนามสัตยาบันจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดโดยกลไกประชารัฐ ณ ศาลาร่วมใจ ๔๙ โรงเรียนวิสุทธิรังษี อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี