ขอประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ของกระทรวงแรงงาน

QR Code  วีดีทัศน์ผลการดำเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำปี 2562