ร่วมแสดงความยินดีกับนางลำพัน ครูทอง อาสาสมัครแรงงานตำบลหนองขาว ได้รับประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรี