ร่วมพิธีวางพวงมาลา และ พิธี ถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว

 ๒๓ ตุลาคม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธี
ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา และ พิธี
ถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ศาลากลางจังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง
๕ หน่วยงาน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง