นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมรับฟัง ตอบข้อซักถาม และให้การ ต้อนรับ ในโอกาสที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ

11 พฤศจิกายน 2562

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมรับฟัง ตอบข้อซักถาม และให้การ
ต้อนรับ ในโอกาสที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ
เดินทางมาตรวจราชการและรับฟังผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
ในด้านต่างๆ รวมทั้งเรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ณ ห้อง
ประชุมแควใหญ่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีการประสาน
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ ขอขยายพื้นที่อนุญาตทำงาน
ของแรงงานสัญชาติเมียนมา รวมถึงตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง
ทำงานของคนงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่บ้านพุน้ำร้อน และเห็นควรตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี นอกจากนี้ยังมี
เรื่องของการพิจารณากำหนดกิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ดำเนินการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่