รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ ‘กาญจนบุรี’

 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ ‘กาญจนบุรี’ให้ความ ‘อุ่นใจ’ แรงงานอิสระ ได้รับการคุ้มครอง พัฒนามีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงของชีวิตม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2562 โดยในวันแรก จะพบปะประชาชนกลุ่มแรงงานอิสระ ในพื้นที่ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา ต่อจากนั้น เยี่ยมชมการเตรียมพร้อมในการพัฒนา ทักษะแรงงานของบ.อุตสาหกรรมไทยเพิ่มพูนพร้อม มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการใน 3 จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562